Procedure aanmelding
Terug naar home

Procedure aanmelding

De opleiding start jaarlijks op 1 februari; sluitingsdatum voor de opleiding is 1 september van het voorafgaande jaar, maar je kunt het hele jaar door contact opnemen voor meer informatie via de e-mail.

Jaarlijks in juli maken het Erasmus MC en de SBOH via een advertentie in Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bekend dat solliciteren naar een plek bij de AVG-opleiding weer mogelijk is. Belangstellenden worden verzocht om een sollicitatiebrief met hun motivatie, een CV en eventuele portfoliodocumenten aan de AVG-opleiding te sturen. De sluitingsdatum voor deze sollicitatieprocedure is 1 september.

De selectiecommissie nodigt de kandidaat-aios AVG uit voor een gesprek waarin de geschiktheid voor de opleiding beoordeeld wordt. Na toelating tot de opleiding volgt een toewijzingsprocedure van opleidingsplaatsen. Kandidaat-aios en de opleidingsinstellingen kunnen ieder een voorkeur uitspreken voor een opleidingsinstelling respectievelijk aios. Daar zal in de toewijzing zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden, maar plaatsing in de voorkeursinstelling kan niet worden gegarandeerd.

Zie ook het sollicitatiereglement en de plaatsingsprocedure

Gerelateerde pagina's

Concept & Realisatie: Lettow Studios